Boost och change

Under projektet BOOST deltog hela teaterhuset i Uddevalla i en veckas scenkonsthändelser över hela regionen. Syftet var att föra fram de unga, nästagångsväljarnas, viktigaste frågor till ansvariga lokalpolitiker. Med dansprojektet Change ville vi låta barnen komma till tals och samtidigt uppmärksamma dem på den enskildes möjlighet att påverka och förändra.

Boost (2014)

  • Foto: Mari Hansson
  •  

På våren 2014 åkte vi ut och träffade ett stort antal högstadieelever i regionen. Tillsammans med dem genomfördes en workshop på temat politik och samhälle. Under träffarna samlade vi in material till den scenkonsthändelse som sedan ägde rum i september.

Vi ville att detta skulle bli ett demokratiskt och delaktigt projekt på alla plan. Därför var det viktigt att hela teatern engagerades och deltog, och att vi faktiskt nådde ut till alla de 49 kommuner som är Regionteater Västs upptagningsområde. Detta ledde till att personalen under valveckan delades in i delegationer som besökte två kommuner per dag. På en central plats i varje kommun framfördes en demokrati-performance och därefter överräcktes ett äppelträd, ”Ungdomens önsketräd”, till närvarande kommunpolitiker.

BOOST blev verkligen stärkande för oss som arbetsplats. Vi fick ny inblick och förståelse för varandras yrkesområden. Det gav också ökad insikt om hur omfattande vårt upptagningsområde är, hur långa vägarna kan vara för att nå fram till skolor och politiker. Men det blev samtidigt tydligt hur stort engagemanget kan bli när det faktiskt ges plats.

Jenny Nilsson, skådespelare och en av projektledarna för BOOST

Change (2015)

Med dansprojektet Change ville RTV låta barnen komma till tals och samtidigt uppmärksamma dem på den enskildes möjlighet att påverka och förändra i olika situationer. Vi intog skolgårdar och utmanade skolans ordning genom en organiserad utomhusstafett som slutade med att alla deltagare, barn och vuxna, dansade tillsammans.

Change var en integrerad workshop där eleverna medverkade i alla delar. De fick titta, prova på, prata, mötas. För en stund fick de syn på både sig själva och andra.

Syftet med projektet var att sudda ut de gränser som grundar sig i uppfattningar om kön, etnicitet och klasstillhörighet. Genom att öppna upp perspektiven kunde vi prata om det som kan upplevas som främmande. Vi arbetade utifrån barns rätt att uttrycka sig själva och att bli hörda. Projektets fokus var förändring; kroppen i förändring, att aldrig ge upp eller släppa taget. De fick både skriva ner och lyssna till varandras önskningar om vad de ville förändra.

Ofta landade diskussionerna i att eleverna ville att alla ska inkluderas – att ingen ska behöva känna sig exkluderad. Konkreta förslag och önskemål handlade också om att få fler lärare i skolan, måla om skolan och att få varm mat serverad varje skoldag. Genom konstformens direkta tilltal uppstod möten mellan deltagarna. Vår förhoppning var att nya tankar skulle dyka upp. Att vi kunde krympa gapet mellan Vi och Dem.

Camilla Ekelöf, konstnärlig ledare RTV Dans

  • Foto: Cathrine Ericson
Läs mer om
Regionteater väst