Bästa läsare!

Stort tack för din uppmärksamhet.

Konsten och kulturen är platser där vi kan möta varandra och oss själva, både rent fysiskt och genom innehållet. Detta är oerhört viktigt i den allt mer segregerade vardag vi lever, där mötesplatser och de gemensamma utgångspunkterna blir färre. Kulturen stärker vårt gemensamma, samhället. Genom att ta del av varandras berättelser och liv, gestaltade genom scenkonst, ökar människans förståelse av varandras förutsättningar och avstånden minskar. Förmågan att lyssna och se utvecklas och det tränar empatin. Genom att känna igen sig och få bekräftelse kan vi växa som människor. Lusten att själv berätta och uttrycka sig stimuleras. Det stärker yttrandefriheten och demokratin.

Jag påminner mig ofta om det fina och djupt demokratiska i vårt uppdrag, att vi får lov att möta vår publik på deras hemmaplan. Barnen i Västra Götalandsregionens 49 kommuner berikar vår verksamhet och ger oss lust och kraft att skapa konst!

På återseende!

Susanna Dahlberg, VD


Vill du läsa mer? Här hittar du tidigare nummer av Scenkonst Plus.

Läs mer om
Regionteater väst