Det blir kaos i världen och love bombing

Producent Lisa Gröön funderar över leken kopplat till två aktuella produktioner:

Leken är till sin natur demokratisk. I leken är alla agerande subjekt och ingen är publik. Leken är ingen tävling utan kräver tvärtom överenskommelse och samarbete. Det gemensamma kommuniceras och bekräftas till exempel när barnen själva kommenterar sin lek samtidigt som den äger rum – ”Vi är hundar”, ”Nu gick vi”, ”Jag blev ledsen”. Detta ger alla som deltar i leken möjlighet att påverka vilken riktning leken tar och att skriva sin egen roll.

Pröva att vara någon annan

Därför finns också möjlighet att i leken pröva på livet, att testa något nytt, något okänt, något annat. Barnen kan välja att gestalta en annan person, att anta en ny identitet som är väldigt olik deras vanliga jag eller att leva ut något som finns inom dem, medvetet eller omedvetet. De kan leka en situation som de känner igen väl (till exempel att leka skola) eller något som de inte har någon erfarenhet av alls (till exempel att seende barn leker blinda). Genom att använda sin förmåga till inlevelse tränar barnen i leken sin empati och förståelse för andra personer/situationer/positioner.

  • Foto: Lina Ikse

En scen från Det blir kaos i världen kan illustrera detta. Barnen (skådespelarna) leker familj och en av dem leker tonåring – hen skriker och svär, slänger frukostägget på farsan och går på fest. Detta kan till exempel tolkas som en iscensättning av barnets bild av den tonåring hen är på väg att bli eller en subjektiv upplevelse av en tonåring som finns i barnets närhet. I båda exemplen ges det lekande barnet chansen att pröva en ny persona, att känna in både sin egen och omvärldens reaktioner och att smaka på den frigörelseprocess som tonåren för de flesta innebär.

Pröva normbrott

Leken erbjuder också en möjlighet att bryta normer och att träna sig inför normbrytande situationer i skarpt läge. I en scen i Love bombing säger ett barn (skådespelare) nej till att krama farmor vilket tydligt signaleras som ett brott mot det förväntade. Scenen spelas sedan upp i flera versioner med olika konsekvenser och med olika reaktioner från de som leker vuxna. Detta visar hur leksituationen ger en möjlighet för barn att gemensamt formulera argument och pröva olika alternativ för att sedan kunna praktisera exempelvis normbrott i sin verklighet.

  • Foto: Lina Ikse

Bekräftande vuxenhet

De barn som är publik till dessa lekande föreställningar kan känna igen sig, både i att leka och i det som leks. Men allra viktigast är kanske att de får sin lek bekräftad av vuxna – leken är till och med så viktig att det görs teater om den! En värld utan barn som leker och vuxna som möjliggör lek är en värld utan utveckling.

  • Foto: Lina Ikse
  •  
Läs mer om
Regionteater väst